Lilleoru käis külas

Selle aasta sügisel liitus Ühendus Weissenstein Euroopa Komisjoni Elukestva Õppe programmis Grundtvigi projektiga PLANT, mis lahtikirjutatult kõlab „Power in Learning and Accessing Nature’s Therapies“.
PLANT projekti sisuks on teabe kogumine Euroopa ravimtaimetraditsioonide kohta.
Partnerid on Saksamaalt, Iirimaalt, Itaaliast, Kreekast, Poolast ja Eestist. 
Projekti käigus külastatakse partnerriike, osaletakse ühistes töötubades, luuakse ravimtaimede alast teavet koondav ja võrdlev veebileht ja trükis ning käivitatakse iga partneri juures kas ravimtaimeaed või koostöö mõne sellise olemasoleva aiaga.
Ühendus Weissenstein sattus projekti partneriks seetõttu, et nende osalusel on Paide kogukonnakeskuses käivitunud ... / loe lähemalt /
Lilleoru - inspireeriv elumudel kogu Euroopas
7-13. juuli 2013 osales MTÜ Lilleoru juhatuse liige Toivo Aalja Šveitsis, Schweibenalp kogukonnas toimunud Euroopa Ökokogukondade Võrgustiku (GEN Europe) 18.-ndal konverentsil ning tegi Lilleoru kogukonda tutvustava ettekande.
Lähetus sai suuresti teoks tänu KÜSK finantsilisele toetusele.
Eestist osales konverentsil veel ühenduse liige Kadri Allikmäe perega ning ajakirja Peegel peatoimetaja Riina Luik.
Siin saab lugeda külaskäigu kohta artiklit "Maalehes".
Konverents oli pühendatud kogukondade koostöövõimaluste avardamisele erinevate poliitiliste ja... / loe lähemalt /