Mis on inimesena sündimises erilist? Milliseid võimalusi see meile annab? 20.01.2015 Tallinn

Erinevad eluvormid meie maal. Orgaaniline eluvorm. Teadlikkus kui nähtus enne kirjeldust. Individualiseerunud teadvuse areng. Illustreerivad lood inimesena sündimise erilisusest. Teadvele tulemise olulisus joogasüsteemis. “Ärganu”, taipamise hetk, teadvusetus. Näited teadlikkuse kasutamisest ja automatismist. Teadlikkuse võime mõjutada ning pidurdada automatismi. “Meeldib” - “ei meeldi” süsteem ja ümbruse kujunemisest. Arukuse kasutuselevõtu eelised. Inkarnatsiooniprintsiibist (inimestel, loomadel, joogidel). Inimese lõputud võimalused. Inimesena sündimise kõrge hind. Teadlikkuse 3 vormi (vektor, sektor, sfäär).

Andmed
Loengu teema: 
Mis on inimesena sündimises erilist? Milliseid võimalusi see meile annab?
Tootekood: AL-20012015 Tln
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
20.01.2015
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid