Nägemused 08.05.2012 Tallinn

Märksõnad: Objekt-subjekt. Tegelik Mina. Teadlikkus. Kontsentratsioon. Taotlus.
Annotatsioon: Sisemine nägemine. Sina ja objektid, teadlikkus. Igavene subjekt, lõputud objektid. Erinevate objektide vaatamine sisemaailmas, nende ümberkujundamine. Ettekujutluse võrdsustamine reaalsusega. Stabiilne Mina ja muutuvad asjad. Objektide vahetamine. Teadlikkus ja tunnetusvahendi kasutamine. Kontsentratsioon ehk keskendumine, hüplev “nooleots”. Taotluse jõud. Distants Minu ja objektide vahel. Emotsionaalne tahe. Osavõtmine ja objektide muutmine, haiguste tekkimine. 
Praktilised harjutused: Teadlik teadlikkusest. Siin ja praegu olemine. Harjutus vaatamisega: taustruum, vaatleja, uurimiskaugus. Harjutus heliga. 

Andmed
Loengu teema: 
Nägemused 08.05.2012 Tallinn
Tootekood: AL-08052012 Tln
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
08.05.2012
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid