Praktiline teadvuse avardamine. Teadlikkuse rakendamine igapäevaelus 04.12.2012 Tallinn

Märksõnad: Tegelik Mina. Objekt. Süvenemine. Teadlikkuse erinevad seisundid.
Annotatsioon: Väga hea videoloeng sissejuhatuseks ja praktiseerimiseks teadlikkuse kasutamise teemal. Võimest teada. Kogemuslikud näited teadlikkuse teadlikust kasutamisest. Tegelik Mina - teadlikkus - objekt. Teadlikkus kui objekt. Näited teadlikkuse olulisusest elus. Probleemi vaatamine, taandamine, intuitsiooni kasutamine, süvenev analüüs. Teadlikkus mõtete taga, praktiline kogemine. Teadlikkuse omadused: nähtamatu, kogetav, laienev. Praktiline ruumilise teadveloleku kogemine. Lõdvestunud pingsusega teadlikkuse kasutamise võimalused.

Andmed
Loengu teema: 
Teadvuse avardamine. Tealikkuse rakendamine igapäevaelus 04.12.2012 Tallinn
Tootekood: AL 040122012 Tln
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
04.12.2012
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid